Kumppanuusmarkkinointi

by admin

Kumppanuusmarkkinointi, josta käytetään myös nimitystä affiliate-markkinointi, on tänä päivänä erittäin suosittu yhteistyömuoto mainostajien ja internetissä sisältöä julkaisevien välillä. Se on mainostajalle kustannustehokasta, sillä hän maksaa vain sellaisesta toiminnasta, josta on valmis maksamaan. Se on myös varsin vaivatonta, sillä se jälkeen, kun mainos on laadittu, varsinaisesta mainonnasta huolehtivat julkaisijat. Julkaisijalle vastaavasti tiedossa on ilmaista rahavirtaa, kunhan hän vain liittää mainoksen sivustolleen ja saa sivustollaan vierailevat käyttäjät klikkaamaan mainosta ja tekemään mainostajan sivustolla sellaisen toiminnon, joka johtaa komission maksuun.

Useimmiten mainostaja määrittelee komission maksuperusteeksi sellaisen toiminnan, joka johtaa kauppaan tai vähintäänkin tuo hänelle uuden potentiaalisen asiakkaan. Jotkut mainostajat ovat valmiita maksamaan siitäkin, että käyttäjä vain klikkaa mainosta. Tämä riippuu paljon siitä, mikä mainostajan toiminta-ajatus on. Jos hän haluaa vain tiedottaa ihmisiä jostakin asiasta, pelkkä klikkaus voi riittää saamaan halutun lopputuloksen. Mainostaja voi määritellä komission kiinteäksi, esimerkiksi 5 eur/toiminto, tai käyttää hinnoittelussa portaikkoa, jolloin useamman toiminnon aikaansaaneet julkaisijat saavat suuremman komission kustakin toiminnosta. Maksuperuste voi olla myös prosentuaalinen, esimerkiksi 8 % toteutuneesta myynnistä. Mainostajan kannattaa huolella miettiä komission suuruus, sillä liian pieni komissio ei houkuttele julkaisijoita käyttämään hänen mainostaan ja toisaalta liian suuri komissio voi viedä tuloksen liian alhaiseksi.

Julkaisija voi hankkia mukavasti tuloja kumppanuusmarkkinoinnilla. Oleellista tietysti on, että julkaisijan sivut saavat paljon vierailijoita. Kun sivustolla näytettävät mainokset on valittu huolella sisältöön liittyviksi, on todennäköisempää, että sivustolla kävijä klikkaa sivun reunassa olevaa mainosta, koska sen aihepiiri on sellainen, joka kiinnostaa sivuston tyypillistä kävijäkuntaa. Näin esimerkiksi blogin pitäjä parhaimmillaan elättää itsensä kumppanuusmarkkinoinnilla.

Kumppanuusverkosto tuo mainostajat ja julkaisijat yhteen. Se tarjoaa ohjelmiston, jonka avulla molemmat osapuolet voivat rekisteröityä verkostoon. Mainostajat lisäävät sinne haluamansa mainokset ja samalla niiden komissioperusteet, kun taas julkaisijat poimivat sieltä sellaisia mainoksia, jotka parhaiten sopivat heidän sivustolleen tai blogiinsa. Näin molempien osapuolien työ helpottuu, kun niiden ei tarvitse etsiä suoria kontakteja toisiinsa. Järjestelmä tarjoaa myös raportit, joiden avulla mainostaja näkee, miten mainoskampanja edistyy, ja julkaisija näkee, mistä hänen saamansa rahavirta koostuu. Rekisteröitymällä tunnettuun ja luotettavaan verkostoon, ei julkaisijan tarvitse huolehtia siitä, saako hän komissionsa vai ei, mikä voi olla riski tehtäessä sopimus suoraan jonkun mainostajan kanssa. Tunnettuja Suomessakin toimivia kumppanuusverkostaja, jotka maksavat komissiot ajallaan, ovat TradeDoubler, TradeTracker ja EuroAds.