Monipuoliset ja luotettavat ohjelmistot web-suunnittelun perustana

Nykypäivän web-suunnittelun pohjana ovat itse suunnittelijan työvälineet – erilaiset ohjelmistot erilaisille käyttöjärjestelmille ja erilaisilla toiminnoilla. Kuten missä tahansa työssä, myös web-suunnittelussa pohjatyöhön kannattaa usein panostaa niin ajallisesti kuin taloudellisestikin. Erilaisten ohjelmistojen joukosta sitä omaa valittaessa kaksi valintakriteeriä nousevat yleensä muiden ylitse; omat tietotaidot sekä ohjelmiston käyttötarkoitus eli minkälaisia suunnittelupohjia suunnittelija tai yritys esimerkiksi toimittaa asiakkailleen.

Omat tietotaidot on siis hyvä pitää mielessä ohjelmistoa valittaessa. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun uudella ohjelmistolla on tarkoitus aloittaa työnteko välittömästi. Fakta on kuitenkin se, että ”tekemällä oppii”, ja tämä pitää täysin paikkansa myös web-suunnittelussa. Uuden ohjelmiston erilaiset ominaisuudet, käyttöliittymä ja ”layout” eli visuaalinen ulkonäkö tulevat varmasti nopeasti tutuiksi muutamien ensimmäisten tuntien tai viikkojen aikana. Harkintakyky on joka tapauksessa tärkeää omaa ohjelmistoa valittaessa, sillä hieman yksinkertaisemmalla ohjelmistolla voi helposti saada aikaan yhtä hyvän lopputuloksen, kuin markkinoiden kalliimmilla ja monimutkaisimmilla ohjelmistoilla.

Sana ”monipuolisuus” web-suunnitteluun tarkoitetun ohjelmiston kohdalla tarkoittaa lähinnä ohjelmistojen erilaisia toimintoja – eli mitä ohjelmistolla käytännössä pystyy tekemään. Suosituimmat valmistajat ja ohjelmistot, kuten esimerkiksi Adoben Dreamweaver-sarja, Stylizer sekä maailmalla mainetta niittänyt, suhteellisen helppokäyttöinen CoffeeCup, tarjoavat kaikki erilaisen näkökulman IT- ja web-suunnitteluun. Monipuolisuuden ohella monesti esille nouseva asia on itse ohjelmiston luotettavuus. Monimutkaisimmat ohjelmistot ovat yleensä tietokoneelle sekä erilaisille mobiililaitteille niitä raskaimpia ja vaativat usein itse työskentely-yksiköltä paljon tehoja. Halvempiin, ja parhaimmillaan joidenkin ohjelmistojen kohdalla ilmaisversioihin, verrattuna maksullisten ja laajoja ominaisuuskokonaisuuksia tarjoavien ohjelmistojen valmistajat tarjoavatkin usein päivityksiä nykyisiin versioihin, korjaten mahdollisia ”bugeja” eli vikoja, parantaen itse ohjelmiston toimintakykyä sekä laajentaen ohjelmiston ominaisuuksia.

Vaikka itse ohjelmisto on usein lähtökohta hyvälle web-suunnittelulle, liittyy kokonaisuuteen myös muita asioita. Työskentely-yksikön (useimmiten tietokone) tehokkuus, näytön resoluutio ja muut ominaisuudet saattavat rajoittaa itse suunnittelun toteutusta. Myös muut käytettävää ohjelmistoa tukevat liitännäiset, kuten esimerkiksi selaimiin liitettävät lisäosat ja erilaisten nettisivujen koodausta ja yhteyspalvelimien yhteyksiä näyttävät web-pohjaiset sovellukset lisäävät käyttömukavuutta, parantavat lopputulosta ja tekevät työnteosta useimmiten helpompaa ja tehokkaampaa.