Oikeiden kohderyhmien löytäminen luo haasteita web-suunnittelijoille

by admin

Yhtenä onnistuneen web-suunnittelun lähtökohtana on onnistunut segmentointi eli oikeiden kohderyhmien löytäminen ja niiden tavoittaminen. Segmentointi voidaan toteuttaa todella monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi käyttäjien, markkina-alueen, maantieteellisen alueen tai sivuston haluttujen ominaisuuksien pohjalta. Web-suunnittelu ei kuitenkaan yksinään yleensä tuota haluttua lopputulosta, vaan todelliset onnistumiset saavutetaan useimmiten useiden eri tekijöiden yhteistyön kautta.

Verkkomainonnan lisääntymisen myötä on markkinoinnin ammattilaisten työmäärä 2000-luvulla noussut räjähdysmäisesti, toimialasta tai työnantajasta riippumatta. Yhä useammat yritykset, valtiot, organisaatiot ja yksityishenkilöt hoitavat markkinointiaan verkon kautta – ja tästä syystä on perinteisten, katukuvassa usein näkyvien julisteiden sekä televisiomainonnan määrä vähentynyt. Verkkomainontaa harkittaessa on jonkinlainen markkinointianalyysi usein paikallaan, oli kyseessä sitten jo olemassa olevan tai uuden verkkosivun suunnittelu. Kilpailijoiden kartoittaminen, sisällöntuotanto, sisällönhallinta, lähtötilanteen analysointi ja hakukoneoptimointi ovat vain joitakin useista eri näkökulmista, jotka tulisi käydä läpi joko sivustoa perustettaessa tai tasaisin väliajoin jo olemassa olevaa sivustoa päivitettäessä.

Markkinointianalyysin pohjalta on usein helpompi lähteä rakentamaan oikeanlaista web-suunnittelua oikeanlaiseen käyttötarkoitukseen. Yhtenä näkökulmana ovat tietysti sivuston erilaiset vierailijat – kenen oletetaan vierailevan sivustolla eniten, mihin ikäluokkaan kyseiset henkilöt kuuluvat, mikä on heidän keskimääräinen tulotasonsa, missä he asuvat, kuinka paljon aikaa he viettävät sivustolla. Jos sivuston vierailijat ovat tai heidän oletetaan kuuluvan nuorempaan ikäluokkaan, voi web-suunnittelussa käyttää apuvälineenä monimutkaisempaa suunnittelua; vedota visuaalisuuteen ja tarjota monimutkaisia ominaisuuksia. Jos kyseessä taas on esimerkiksi pelkästään yrityksille suunnattu verkkosivusto, saattaa olla kaikkien etujen mukaista tehdä sivustosta hieman pelkistetympi ja selkeämpi, jotta vierailijat voivat helposti navigoida sivuston osasta toiseen. Web-suunnittelussa vaihtoehdot ovat käytännössä rajattomat, mutta oikeanlainen sivuston muotoilu oikeiden kohderyhmien kautta tarjoaa usein, joko lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä, halutun lopputuloksen.