Verkkosivun logo ja profilointi

by admin

Menestyvä yritys tarvitsee hyvän logon ja houkuttelevat verkkosivut, mutta jotta nämä saavutetaan, tarvitaan yritykseltä järjestelmällistä suunnittelua ja luovaa toteutusta. Yrityksen logolla on erittäin tärkeä osa yritystoiminnassa, sillä se luo ensivaikutelman yrityksestä. Logon suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota sen ulkoasuun, sillä logo tulee olemaan yrityksen kasvot ulospäin ja edustaa sitä usein vuosia.

Selkeä ja persoonallinen logo erottuu joukosta ja jää paremmin potentiaalisten asiakkaiden mieleen, joten monimutkaiset ja sekavat logotyypit kannattaa jättää pois. Lisäksi on hyvä keskittyä suunnittelussa logoon, joka parhaiten edustaa yritystoimintaa ja kestää hyvin tulevat ja menevät trendit. Logolla yritys antaa vahvan ensivaikutelman, josta liiketoiminta tarjoaa useita erinomaisia esimerkkejä.

Asianmukaisen ja toimivan logon suunnittelussa suositetaan käytettäväksi vektorigrafiikkaa, joka poikkeaa huomattavasti usein käytetystä pikseligrafiikasta. Vektorigrafiikassa kuva syntyy muun muassa viivoista, ympyröistä ja polygoneista. Kuva, joka on luotu vektorigrafiikalla, voidaan esimerkiksi skaalata ilman, että kuvasta tulee rakeinen, kuten käy bittikarttakuvalle. Näin yrityksen logon kokoa voidaan tarvittaessa muuttaa halutun kokoiseksi.

Verkkosivujen profiloinnissa kannattaa keskittyä hyvään verkkostrategiaan ja yrityksen palveluiden määrittämiseen asiakasryhmien tarpeita vastaaviksi. Siinä tarvitaan yritykseltä erityisesti potentiaalisten asiakasryhmien tuntemista ja asiakasymmärrystä, mikä vaatii selkeää tietojen keräämistä eri tavoin, kuten esimerkiksi käyttäen hyväksi sosiaalisia medioita ja erilaisia asiakastutkimuksia. Yrityksen profilointi luo erittäin tarpeellista näkyvyyttä verkossa, joka on tänään elintärkeää yritykselle ja sen menestyksekkäälle liiketoiminnalle.